Nolikums 100 km

Starts

2017.gada 3.septembrī, plkst. 8:00 Krimuldas ielā 41, Daugavpilī

Finišs

Turpat, kur starts

Organizētāji

IAU, LVS, „ Da-marathon”, Daugavpils dome , LSVS

Sacensību direktorāts

Direktors – Andris Dudels (**371-28344558, da-marathon@inbox.lv, andrisdudels@inbox.lv)

Laika limits

14h

Vecuma grupas

IAU pasaules kausa vecumgrupas pēc dzimšanas datiem uz 03.09.2017.

GrupaDzmšanas gads GrupaDzimšanas gads
VP1997-1978SP1997-1978
V401977-1973S401977-1973
V451972-1968S451972-1968
V501967-1963S501967-1963
V551962-1958S551962-1958
V601957-1953S601957-1953
V651952-1948S651952-1948
V701947-1943S701947-1943
V751942-1938S751942-1938

Atbildība

Par savu veselības stāvokli un gatavību katrs dalībnieks atbild personīgi.

Pieteikšanās

Sūtot pieteikumus uz da-marathon@inbox.lv
vai reģistrējoties www.rundaugavpils.lv
Pēc 02.09.2017 pieteikumus sacensībām nepieņems.

Numuru izņemšana

Numuru saņemšana: 02.09.2017. Krimuldas ielā 41, plkst. 19:00-21:00

Dalības maksa

Latvijas sportistiem: līdz-31.08.2017.=30 Euro; 01.09.-02.09.2017 = 40 Euro.
Ir iespēja pasūtīt viesnīcu uz starta vietas (maksa par vienu vietu 10 Euro

Dalības maksu pārskaitīt/iemaksāt:
biedrība Da-marathon
Reģ.Nr. 40008140816
konta numurs LV30PARX0013383020001
Maksājuma mērķis: Dalības maksa
Citadele banka
SWIFT kods PARXLV22

Apbalvošana

LVS apbalvo 1.-3.vietas ieguvējus absolūtajā vērtējuma Latvijas Republikas čempionāta ar medaļām un diplomiem. Sacensību organizatori apbalvo 1.-6.vietas ieguvējus vīriešus un 1.-6.vietas ieguvējas sievietes absolūtajā vērtējumā ar kausiem, kā arī pirmo trīs vietu ieguvējus visās vecuma grupās izņemot VP un SP ar LSVS medaļām un diplomiem. Katrs dalībnieks, kurš pieteiksies līdz 25.08.2017 saņems numuru ar savas valsts karogu un vārdu. Beigušie distanci tiek apbalvoti ar piemiņas kausu ar IAU simboliku.

Rīkošanas kārtība

Skrējiens notiek pēc IAAF noteikumiem. Trases garums 100 km (33 apļi pa 3 km Stropu veloceliņu) ir izmērīts ar Jones/Oerth Counter mēraparātu un atbilst IAAF noteikumiem. Dalībnieki var saņemt palīdzību tikai organizētāju norādītajā punkta, kurā var izvietot savus dzērienus (līdz plkst. 7:30). Pavadīšana ar velosipēdu un skrienot ir aizliegta. Visi dalībnieki, kuri neievēro sacensību noteikumus, tiek diskvalificēti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>