Nolikums stafetei 100km skrējenā

Starts

2017.gada 3.septembrī, plkst. 8:00 Krimuldas ielā 41, Daugavpilī

Finišs

Turpat, kur starts

Organizētāji

Daugavpils pilsētas domes sporta un jaunatnes departaments, „Da-marathon”

Sacensību direktorāts

Direktors – Andris Dudels (**371-28344558, da-marathon@inbox.lv, andrisdudels@inbox.lv)

Laika limits

12h

Dalībnieki

Stafetes komanda : maksimums 10 dalībnieki.

Atbildība

Par savu veselības stāvokli un gatavību katrs dalībnieks atbild personīgi.

Pieteikšanās

Sūtot pieteikumus uz da-marathon@inbox.lv

Numuru izņemšana

Numuru saņemšana: 02.09.2017. Krimuldas ielā 41, plkst. 19:00-21:00

Dalības maksa

Līdz-02.09.2017 = 20 Euro; 03.09.-02.09.2017 = 30 Euro.
Ir iespēja pasūtīt viesnīcu uz starta vietas (maksa par vienu vietu 10 Euro)

Dalības maksu pārskaitīt/iemaksāt:
biedrība Da-marathon
Reģ.Nr. 40008140816
konta numurs LV30PARX0013383020001
Maksājuma mērķis: Dalības maksa
Citadele banka
SWIFT kods PARXLV22

Apbalvošana

Daugavpils pilsētas domes sporta un jaunatnes departaments apbalvo 1.-3.vietas ieguvējus absolūtajā vērtējumā ar kausiem

Rīkošanas kārtība

Skrējiens notiek pēc IAAF noteikumiem. Trases garums 100 km ir izmērīts ar Jones/Oerth Counter mēraparātu un atbilst IAAF noteikumiem. Dalībnieki var saņemt palīdzību tikai organizētāju norādītajā punkta, kurā var izvietot savus dzērienus (līdz plkst. 7:30). Pavadīšana ar velosipēdu un skrienot ir aizliegta. Visi dalībnieki, kuri neievēro sacensību noteikumus, tiek diskvalificēti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>