Nolikums 50 km

Starts

2017.gada 3.septembrī, plkst. 8:00 Krimuldas ielā 41, Daugavpilī

Finišs

Turpat, kur starts

Organizētāji

IAU, Daugavpils sporta pārvalde, „ Da-marathon”, LVS, LSVS

Laika limits

7h

Vecuma grupas

IAU pasaules kausa vecumgrupas pēc dzimšanas datiem uz 03.09.2017

Grupa Dzmšanas gads Grupa Dzimšanas gads
VP 1997-1978 SP 1997-1978
V40 1977-1973 S40 1977-1973
V45 1972-1968 S45 1972-1968
V50 1967-1963 S50 1967-1963
V55 1962-1958 S55 1962-1958
V60 1957-1953 S60 1957-1953
V65 1952-1948 S65 1952-1948
V70 1947-1943 S70 1947-1943
V75 1942-1938 S75 1942-1938

Atbildība

Par savu veselības stāvokli un gatavību katrs dalībnieks atbild personīgi.

Pieteikšanās

Sūtot pieteikumus uz da-marathon@inbox.lv
vai reģistrējoties www.rundaugavpils.lv
Pēc 02.09.2017 pieteikumus sacensībām nepieņems.

Numuru izņemšana

27.05.2016. Krimuldas ielā 41, plkst. 19:00-21:00

Dalības maksa

Latvijas sportistiem: līdz-31.08.2017.= 20 Euro; 01.09.-02.09.2017 = 30 Euro.
Ir iespēja pasūtīt viesnīcu uz starta vietas (maksa par vienu vietu 10 Euro)

Dalības maksu pārskaitīt/iemaksāt:
biedrība Da-marathon
Reģ.Nr. 40008140816
konta numurs LV30PARX0013383020001
Maksājuma mērķis: Dalības maksa
Citadele banka
SWIFT kods PARXLV22

Apbalvošana

LVS apbalvo 1.-3.vietas ieguvējus absolūtajā vērtējumā Latvijas Republikas čempionātā ar medaļām un diplomiem. Sacensību organizatori apbalvo 1.-6.vietas ieguvējus vīriešus un 1.-6.vietas ieguvējas sievietes absolūtajā vērtējumā ar kausiem, kā arī pirmo trīs vietu ieguvējus visās vecuma grupās, izņemot VP un SP, ar LSVS medaļām un diplomiem. Katrs dalībnieks, kurš pieteiksies līdz 25.08.2017, saņems numuru ar savas valsts karogu un vārdu. Finišējušie pilno distanci tiek apbalvoti ar piemiņas kausu ar IAU simboliku.

Rīkošanas kārtība

Skrējiens notiek pēc IAAF noteikumiem. Trases garums 50 km (16 apļi pa 3 km Stropu veloceliņa) ir izmērīts ar Jones/Oerth Counter mēraparātu un atbilst IAAF noteikumiem. Dalībnieki var saņemt palīdzību tikai organizētāju norādītajā punkta, kurā var izvietot savus dzērienus (līdz plkst. 7:30). Pavadīšana ar velosipēdu un skrienot ir aizliegta. Visi dalībnieki, kuri neievēro sacensību noteikumus, tiek diskvalificēti.